top of page

Kurator och utbildningskonsult

Kurator  

Som kurator ser jag eleven i hela sitt sammanhang och fokus är hälsofrämjande och förebyggande. Det finns kunskap och strategier som hjälper oss att hantera studier, relationer, oro och nedstämdhet. Att bli lyssnad till och få stöd hjälper till att stärka den egna identiteten och lindra oro. En fungerande elevhälsa som är synlig är en viktig del för att skapa välmående skolor och möjliggöra goda studieresultat. Tjänsten omfattar samtalsstöd till elever, rådgivning till föräldrar och personal, psykosocialt arbete i klasserna, deltagande i åtgärdsprogram, kontakter med myndigheter m.m. 

 

  • Konsult som kurator i Norrbotten/Stockholm 

  • Föreläsningar/utbildningar om bl.a psykisk hälsa/ohälsa, lågaffektivt bemötande, hjärnsmarta studier 

  • Handledning personal

  • Stöd, rutiner och policys för att utforma strategiska insatser för att förebygga ohälsa/främja hälsa 

Är du rektor och i behov att förstärka elevhälsan under kortare eller längre tid är du varmt välkommen att kontakta mig för ett förutsättningslöst möte. 

Utbildningskonsult yrkeshögskola 

Som utbildningskonsult så förser jag socialpedagoger och andra yrkeskategorier inom socialt arbete med nödvändiga kunskaper, färdigheter och verktyg för att effektivt hantera olika situationer och möta olika klienternas behov. Socialt arbete som ämne är tvärvetenskapligt och omfattas av teorier samt metoder inom socialpolitik, psykologi, juridik och etik. Viktiga utgångspunkter för socialt arbete är teorier om människors beteenden, samspel med omgivningen och samhälleliga system.

 

I kurserna blandas teori med praktiska övningar genom att tillhandahålla uppdaterade kunskaper, forskning och evidensbaserade metoder. Kurserna följer riktlinjerna från myndigheten för yrkeshögskolan och anpassas efter varje skolas utbildningsplan och mål. 

 

Exempel på kurser:

  • Lågaffektivt bemötande

  • Socialt behandlingsarbete med barn och unga

  • Psykisk ohälsa och hälsa

  • Socialisation, utveckling och livsvillkor

 

Är du utbildningsledare på yrkeshögskolan och vill veta mer? Ta en kontakt idag för ett förutsättningslöst möte. Tillsammans formar vi framtidens sociala hjältar!

Mitt teoretiska perspektiv är systemteoretiskt och salutogent med fokus på beteende, förändringar och utveckling. Jag är socionom, fil.kand/mag. med grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1).  Jag har påbyggnadsutbildningar i beteendeanalys, neurocoachning, mental ergonomi, motiverande samtal samt preventions- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa. 

 

Jag har sedan 2009 arbetat med individuella samtal, socialtjänst, familjebehandlare och utbildare. Som socionom har jag psykosocial kompetens, vilket innebär att jag ser hela människans funktion i förhållande till dennes livssituation och livsmiljö. Jag följer Sveriges socionomers riksförbund skrift om yrkesetiska riktlinjer för socionomer och har tystnadsplikt. Jag innehar patient- och ansvarsförsäkring.

Mer om mig

Skolor har ordet

bottom of page