top of page

Kontakt

073-531 16 62

  • Black Edin Ikon
  • Instagram - svarta cirkeln
  • Black Facebook Ikon

följ

DSC06157 sv Webb.jpg

Kunden har ordet

Mer om mig

Jag är socionom med en fil.kand/mag med grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) och uppdaterar min kunskap löpande, bland annat vidareutbildning inom beteendeanalys, neurocoachning, mental ergonomi, motiverande samtal och metoder för prevention och behandling av psykisk ohälsa.

 

Mitt teoretiska perspektiv och tillvägagångssätt är systemteoretiskt och salutogent. Jag fokuserar på beteende, förändringar och utveckling hos individer och grupper. Jag integrerar kunskap från utvecklingspsykologi, anknytningsteori, kognitiv beteendeterapi, gruppsykologi, neurovetenskap och aktuell forskning inom emotions- och kommunikationsområdet i mitt arbete.

 

Som socionom har jag en bred psykosocial kompetens som jag använder för att stödja människor i olika sammanhang och problemområden. Jag tillämpar olika metoder och modeller, såsom kris- förändrings- och motivationsarbete, för att främja olika copingstrategier och ökat välmående.

 

Jag har haft förmånen att arbeta med människor i grupp och på individnivå sedan 2009, både inom offentlig verksamhet och privat sektor. Jag följer de yrkesetiska riktlinjerna för socionomer från Sveriges socionomers riksförbund och jag har tystnadsplikt. Jag har patient- och ansvarsförsäkring. 

 

Välkommen att kontakta mig om ni har några frågor eller om ni vill ha mer information om hur jag kan hjälpa er. Önskar dig en fin dag! 

bottom of page