mail@louisenelson.se   •    0735311662   •   louisenelson.se

Kontakt

073-531 16 62

  • Black Edin Ikon
  • Instagram - svarta cirkeln
  • Black Facebook Ikon

följ

Vi som gillar.

Mer om mig

Mitt teoretiska perspektiv är systemteoretiskt och salutogent med fokus på beteende, förändringar och utveckling. Insatser jag erbjuder baseras på utvecklingspsykologi, gruppsykologi, neurovetenskaplig kunskap samt aktuell samspel- och kommunikationsforskning. Jag är socionom, fil.kand/mag. och jag har påbyggnadsutbildningar i beteendeanalys, mental ergonomi, motiverande samtal samt preventions- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa. 

 

Som socionom har jag psykosocial kompetens där jag utifrån sammanhang och problemområden använder olika metoder och modeller, till exempel kris-, förändrings- och motivationsarbete för att främja olika copingstrategier och effektiva arbetsplatser. 

 

Jag har tio års erfarenhet av att arbeta med människor i grupp och på individnivå, både inom offentlig verksamhet och privat. Jag följer Sveriges socionomers riksförbund skrift om yrkesetiska riktlinjer för socionomer och har tystnadsplikt. Jag innehar patient- och ansvarsförsäkring.