top of page

Kontakt

073-531 16 62

  • Black Edin Ikon
  • Instagram - svarta cirkeln
  • Black Facebook Ikon

följ

DSC06157 sv Webb.jpg

Kunden har ordet

Mer om mig

Mitt teoretiska perspektiv är systemteoretiskt och salutogent med fokus på beteende, förändringar och utveckling. Insatser jag erbjuder baseras på utvecklingspsykologi, gruppsykologi, neurovetenskaplig kunskap samt aktuell samspel- och kommunikationsforskning. Jag är socionom, fil.kand/mag. med grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1).  Jag har påbyggnadsutbildningar i beteendeanalys, neurocoachning, mental ergonomi, motiverande samtal samt preventions- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa. 

 

Som socionom har jag psykosocial kompetens där jag utifrån sammanhang och problemområden använder olika metoder och modeller, till exempel kris-, förändrings- och motivationsarbete för att främja olika copingstrategier och effektiva arbetsplatser. 

 

Jag har sedan 2009 arbetat med människor i grupp och på individnivå, både inom offentlig verksamhet och privat. Jag följer Sveriges socionomers riksförbund skrift om yrkesetiska riktlinjer för socionomer och har tystnadsplikt. Jag innehar patient- och ansvarsförsäkring. 

bottom of page