top of page

Härligt arbetsliv!

 

Du och dina medarbetare är verksamhetens viktigaste drivkraft. Engagerade och nöjda medarbetare bidrar inte bara till organisationens framgång utan de är också viktiga ambassadörer för att rekrytera nya talanger. De företag som lyckas vara attraktiva arbetsgivare erbjuder mer än höga löner och lockande förmåner. De bygger en arbetsplats som får medarbetare att trivas och utvecklas inom företaget samt motiverar och behåller personal. Enkelt? Absolut inte. Människor är olika, tänker olika och uppfattar olika. Men det finns kunskap, verktyg och forskning som visar vilka vägar som är mest lämpliga att gå. 

Ni fortsätter göra det ni är bra på. Jag hjälper er att bli lite bättre genom att ha koll på er psykosociala arbetsmiljö. Insatser som hjälper er att prestera högt, hantera förändringar, stress och ha en fungerande arbetsgrupp. Helt enkelt ett härligt arbetsliv som smittar av sig till era kunder och er affär!

Genom att ta ansvar för sin egen prestationsförmåga och använda er mentala kapacitet på ett hälsosamt sätt så blir ni effektiva på riktigt. Ökad meningsfullhet på jobbet och en trivsam arbetsgrupp hanterar press, krävande toppar och utmanade bottnar bättre. Det stärker motivation och glädje, vilket ger vassare besluts- och problemlösningsförmåga. 

 

Boka en kurs som lär dig och dina kollegor att använda hjärnan smartare. En kurs som kombinerar kunskap från neurovetenskaplig forskning med erfarenhet och beprövad användning i vardagen. Du får insikter i hur hjärnan fungerar, träning i att hitta nya vanor och individuell coachning. Framför allt får du verktyg som kan

förebygga stress och ohälsa på din arbetsplats. Det finns också möjlighet att boka en inspirationsföreläsning på samma tema.

Nä, tyvärr. Vi människor vill gärna visa att vi är på topp på jobbet så när vi börjar märka att en kollega mår dåligt är vi oftast sent ute. Men det går att arbeta förebyggande med individuella samtal för ledare och medarbetare. Då kan vi upptäcka tidiga signaler på ohälsa, snabbare ge rätt insatser och undvika sjukskrivningar, vilket både sparar pengar och får människor att växa.  

 

Problem kan förebyggas innan de växer sig stora oavsett om svårigheterna gäller privatlivet eller arbetslivet, som bägge påverkar arbetsprestationen. På ett företag kan det handla om relationer som försvårar det gemensamma arbetet eller medarbetare som hamnat i en kris. Det kan också gälla ledarskapsfrågor kring hur du bäst leder arbetsgruppen framåt. Du eller dina anställda kanske står inför förändringar eller känner av hög stress.

 

Att ge samtalsstöd och krissamtal till sina anställda för att förebygga en sjukskrivning eller för att underlätta rehabilitering är lönsamt. Tillsammans undersöker vi vad du behöver för att utvecklas, prestera och må bra samt ger dig livsviktiga verktyg för att lösa problem och hantera utmaningar.

 

 

Jag är ert bollplank och rådgivare utifrån psykosociala faktorer. Ni får insatser som öppnar upp för nya möjligheter och ge kraft att ta itu med svåra situationer. Genom det ska ni känna att ni hanterar er verksamhet eller er livssituation och relationer bättre utifrån vart ni är idag. Allt arbete vi gör tar utgångspunkt i dig och din nuvarande situation och syftar till att ta dig eller din organisation till ert önskade läge utifrån hur det passar er. Det kan vara allt ifrån vilka arbetsmetoder vi väljer (samtal, konsult, föreläsningar, workshops, kurser) till hur mycket tid du vill/kan lägga på arbetet (heldagssessioner, halvdags sessioner, timmar, kortare period eller i ett längre projekt utspritt över tid). Insatser som gör att ni kan göra det ni är bra på- ännu bättre! 

Kunden har ordet

Mer om mig

Mitt teoretiska perspektiv är systemteoretiskt och salutogent med fokus på beteende, förändringar och utveckling. Insatser jag erbjuder baseras på utvecklingspsykologi, gruppsykologi, neurovetenskaplig kunskap samt samspel- och kommunikationsforskning. Jag är socionom, fil.kand/mag. och jag har påbyggnadsutbildningar i beteendeanalys, mental ergonomi, motiverande samtal samt preventions- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa. Som socionom har jag psykosocial kompetens där jag utifrån sammanhang och problemområden använder olika metoder och modeller, till exempel kris-, förändrings- och motivationsarbete för att främja olika copingstrategier och effektiva arbetsplatser.

 

Jag har sedan 2009 arbetat med människor i grupp och på individnivå, både inom offentlig verksamhet och privat. Jag följer Sveriges socionomers riksförbund skrift om yrkesetiska riktlinjer för socionomer och har tystnadsplikt. Jag innehar patient- och ansvarsförsäkring.

bottom of page