top of page

Samtal 

för stöd och utveckling

 

Kris- och stresshantering, nedstämdhet och oro, livsstilsförändring och relationer. 

Terapikontor

VUXNA

Livet går upp och ner.  Vi kan hamna i kris utifrån förluster av olika slag och behöver någon som lyssnar. Ibland vet vi vad vi behöver förändra när vi mår dåligt och ibland känns det jobbigt utan att vi kan sätta ord på det. Negativa tankar, oro och stress tar energi. Vi tänker bättre när någon lyssnar på oss samtidigt som vi lugnar hjärnan medan vi sätter ord på det vi upplever och vi finner också lättare lösningar.

Att gå i samtal är att lära sig att acceptera den man är och ha en positiv inre dialog. Samtalen syftar till att skapa insikter så att du medvetet kan utveckla och förändra din situation genom att minska eventuella hinder, stärka relationen till dig själv och öppna upp för lösningar.  

BARN, UNGA OCH FAMILJ

Att vilja ge sina barn de bästa förutsättningarna i livet är något som alla föräldrar önskar.  Men alla föräldrar hamnar förr eller senare i situationer som leder till oro eller osäkerhet. Det är lätt att fastna i tjatfällan eller uppleva att man bara bråkar med sitt barn. Det finns vissa strategier/verktyg som ger effekt och bidrar till en stark barn/föräldrarelation. Negativa spiraler går att bryta! Rådgivningen erbjuder en möjlighet att hitta nya vägar och verktyg som hjälper dig i din föräldraroll och få reflektera över situationen. 

Är du orolig för ditt barn/ungdom eller om familjen har drabbats av kris så tar jag även emot barn och ungdomar för individuella stödsamtal. Samtalen syftar till att lindra nedstämdhet och oro, stärka den egna identiteten och få hjälp att hitta strategier samt stöd i svåra livssituationer.

Terapeut
kvinna i rött

FÖRETAG

Vi människor vill gärna visa att vi är på topp på jobbet så när vi börjar märka att en kollega mår dåligt är vi oftast sent ute. Men det går att arbeta förebyggande med individuella samtal för ledare och medarbetare. Att ge samtalsstöd och krissamtal till sina anställda för att förebygga en sjukskrivning eller för att underlätta rehabilitering är lönsamt och får människor att växa. Problem kan förebyggas innan de växer sig stora oavsett om svårigheterna gäller privatlivet eller arbetslivet.

 

Du eller dina anställda kanske står inför förändringar eller känner av hög stress. Tillsammans undersöker vi vad du behöver för att både kunna  prestera och må bra. Samtalen syftar till att ge individen möjlighet till ett sorterande och lösningsfokuserat samtal. Ambitionen är att samtalet ska stärka medarbetarens egna resurser och minska risken för negativ arbetspåverkan. 

Mer om mig

Mitt teoretiska perspektiv är systemteoretiskt och salutogent med fokus på beteende, förändringar och utveckling. Jag är kurator/socionom, fil.kand/mag. med grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1).  Jag har påbyggnadsutbildningar i beteendeanalys, neurocoachning, mental ergonomi, motiverande samtal samt preventions- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa. 

Som socionom har jag psykosocial kompetens, vilket innebär att jag ser hela människans funktion i förhållande till dennes livssituation och livsmiljö. Jag har sedan 2009 arbetat med individuella samtal, familjebehandling och som kurator. Jag följer Sveriges socionomers riksförbund skrift om yrkesetiska riktlinjer för socionomer och har tystnadsplikt. Jag innehar patient- och ansvarsförsäkring. 

Pris/samtal: 950 kr/h (företag ex moms). Samtal sker i centrala Luleå, Stockholm samt online.  

bottom of page