top of page

Samtal 

för stöd och utveckling

 

Kris- och stresshantering, nedstämdhet och oro, livsstilsförändring och relationer. 

Abstract Scribble
VUXEN

Livet går upp och ner.  Vi kan hamna i kris utifrån förluster av olika slag och behöver någon som lyssnar. Ibland vet vi vad vi behöver förändra när vi mår dåligt och ibland känns det jobbigt utan att vi kan sätta ord på det.

 

Att gå i samtal är att lära sig att acceptera den man är och ha en positiv inre dialog. Samtalen syftar till att skapa insikter så att du medvetet kan utveckla och förändra din situation genom att minska eventuella hinder, stärka relationen till dig själv och öppna upp för lösningar.  

Abstract Scribble
BARN/UNGA/FAMILJ

Att vilja ge sina barn de bästa förutsättningarna i livet är något som alla föräldrar önskar.  Men alla föräldrar hamnar förr eller senare i situationer som leder till oro eller osäkerhet. Det är lätt att fastna i tjatfällan eller uppleva att man bara bråkar med sitt barn. Det finns vissa strategier/verktyg som ger effekt och bidrar till en stark barn/föräldrarelation. Negativa spiraler går att bryta! Rådgivningen erbjuder en möjlighet att hitta nya vägar och verktyg som hjälper dig i din föräldraroll och få reflektera över situationen. 

Är du orolig för ditt barn/ungdom eller om familjen har drabbats av kris så tar jag även emot barn och ungdomar för individuella stödsamtal. Samtalen syftar till att lindra nedstämdhet och oro, stärka den egna identiteten och få hjälp att hitta strategier samt stöd i svåra livssituationer.

Abstract Scribble
FÖRETAG

Du eller dina anställda kanske står inför förändringar eller känner av hög stress. Tillsammans undersöker vi vad du behöver för att utvecklas, prestera och må bra och ger dig livsviktiga verktyg för att lösa problem och hantera utmaningar. På ett företag kan det handla om relationer som försvårar det gemensamma arbetet eller medarbetare som hamnat i en kris. Det kan också gälla ledarskapsfrågor kring hur du bäst leder arbetsgruppen framåt. 

 

Samtalen syftar till att skapa insikter så att du medvetet kan utveckla och förändra din situation. Att ge samtalsstöd och krissamtal till sina anställda för att förebygga en sjukskrivning eller för att underlätta rehabilitering är lönsamt. Problem kan förebyggas innan de växer sig stora oavsett om svårigheterna gäller privatlivet eller arbetslivet. Samtalen utformas efter personens behov av reflektion, bearbetning och förändring.

Kontakt

Tack för ditt meddelande!

Mer om mig

Mitt teoretiska perspektiv är systemteoretiskt och salutogent med fokus på beteende, förändringar och utveckling. Jag är socionom/kurator med magisterexamen i socialt arbete samt påbyggnadsutbildningar i beteendeanalys, mental ergonomi, motiverande samtal samt preventions- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa. 

Som socionom har jag psykosocial kompetens, vilket innebär att jag ser hela människans funktion i förhållande till dennes livssituation och livsmiljö. Jag har sedan 2009 arbetat med människor i grupp och på individnivå, både inom offentlig verksamhet och privat. Jag följer Sveriges socionomers riksförbund skrift om yrkesetiska riktlinjer för socionomer och har tystnadsplikt. Jag innehar patient- och ansvarsförsäkring.

FÖRÄLDRAR OCH BARN/UNGDOMAR

Att vilja ge sina barn de bästa förutsättningarna i livet är något som alla föräldrar önskar.  Men alla föräldrar hamnar förr eller senare i situationer som leder till oro eller osäkerhet. Det är lätt att fastna i tjatfällan eller uppleva att man bara bråkar med sitt barn. Det finns vissa strategier/verktyg som ger effekt och bidrar till en stark barn/föräldrarelation. Negativa spiraler går att bryta! Rådgivningen erbjuder en möjlighet att hitta nya vägar och verktyg som hjälper dig i din föräldraroll och få reflektera över situationen. 

 

Är du orolig för ditt barn/ungdom eller om familjen har drabbats av kris så tar jag även emot barn och ungdomar för individuella stödsamtal. Samtalen syftar till att lindra nedstämdhet och oro, stärka den egna identiteten och få hjälp att hitta strategier samt stöd i svåra livssituationer.

FÖRETAG 

Du eller dina anställda kanske står inför förändringar eller känner av hög stress. Tillsammans undersöker vi vad du behöver för att utvecklas, prestera och må bra och ger dig livsviktiga verktyg för att lösa problem och hantera utmaningar. På ett företag kan det handla om relationer som försvårar det gemensamma arbetet eller medarbetare som hamnat i en kris. Det kan också gälla ledarskapsfrågor kring hur du bäst leder arbetsgruppen framåt. 

 

Samtalen syftar till att skapa insikter så att du medvetet kan utveckla och förändra din situation. Att ge samtalsstöd och krissamtal till sina anställda för att förebygga en sjukskrivning eller för att underlätta rehabilitering är lönsamt. Problem kan förebyggas innan de växer sig stora oavsett om svårigheterna gäller privatlivet eller arbetslivet. Samtalen utformas efter personens behov av reflektion, bearbetning och förändring.

Pris: 850 kr/h. Betalning via faktura eller swish.

Jag finns i centrala Luleå, Hermelinsgatan 23 a men tar också samtal online för den som inte har möjlighet att besöka mottagningen.

VUXEN

Livet går upp och ner.  Vi kan hamna i kris utifrån förluster av olika slag och behöver någon som lyssnar. Ibland vet vi vad vi behöver förändra när vi mår dåligt och ibland känns det jobbigt utan att vi kan sätta ord på det. 

 

Att gå i samtal är att lära sig att acceptera den man är och ha en positiv inre dialog. Samtalen syftar till att skapa insikter så att du medvetet kan utveckla och förändra din situation genom att minska eventuella hinder, stärka relationen till dig själv och öppna upp för lösningar.  

bottom of page